26-27 May, 2017 International Conference Sustainable Multilingualism 2017 The Institute of Foreign Languages of Vytautas Magnus University and Lithuanian Language Teachers’ Association will host the international conference Sustainable Multilingualism 2017 from May 26-27, 2017

International Conference Sustainable Multilingualism 2017

 

26-27 May, 2017

 

The Institute of Foreign Languages of Vytautas Magnus University and Lithuanian Language Teachers’ Association will host the international conference Sustainable Multilingualism 2017 from May 26-27, 2017
The Institute of Foreign Languages of Vytautas Magnus University and Lithuanian Language Teachers’ Association cordially invite you to participate in the international conference Sustainable Multilingualism 2017 which will be held from May 26-27, 2017.

 

Confirmed keynote speakers:
MANUEL CÉLIO CONCEIÇÃO, president of European Language Council, University of Algarve, Portugal  
JEAN-MARC DEWAELE, president of International Association of Multilingualism, University of London
ROBERT PHILLIPSON, professor Emeritus at Copenhagen Business School, Denmark
TOVE SKUTNABB-KANGAS, professor Emerita at Roskilde University, Denmark
 
The conference aims at bringing together researchers and practitioners of language education to share their research insights and discuss the issues relevant to the development of individual and societal multilingualism, including language policy, linguistic human rights, and language education in higher education.

 

We would like to invite contributions for the following areas:

 

Language policy
Less widely taught languages
Issues in minority language education
Innovations in language education
Challenges for culture and identity
Multilingualism for business and in business
Multilingualism and educational mobility
Non-formal and informal development of plurilingual competence
Literature and multilingualism
Issues in translation in multilingual environment

 

Abstracts should be submitted by 1 February, 2017.
For further information, see: http://daugiakalbyste.vdu.lt/en
  
Time & Location
26-27 May, 2017
Vytautas Magnus University, Lithuania
Conference organisers

 

_______________________________________________________________

 

Gerbiami kolegos,

 

kviečiame registruotis į tarptautinę konferenciją Darnioji daugiakalbystė 2017.

 

Nuoširdžiai prašome pasidalinti šia informacija savo institucijose.

 

Konferencijos organizatorių vardu  
Nemira Mačianskienė

 

__________________________________________

 

Kvietimas

 

Tarptautinė konferencija Darnioji daugiakalbystė 2017

 

2017 m. gegužės 26-27 d. Kaunas, VDU

 

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia registruotis į IV-ją VDU UKI ir XI –ją LKPA tarptautinę konferenciją DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ 2017, kuri įvyks Vytauto Didžiojo universitete 2017 m. gegužės 26-27 d.

 

Plenarinių posėdžių pranešėjai

 

MANUEL CÉLIO CONCEIÇÃO, Algarvės universitetas, Portugalija  
JEAN-MARC DEWAELE, Londono universitetas, Didžioji Britanija
ROBERT PHILLIPSONKopenhagos Verslo mokykla, Danija
TOVE SKUTNABB-KANGASRoskildes universitetas, Danija
  
Konferencijos tikslas
Suburti mokslininkus ir kalbų mokymo profesionalus diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką aukštajame moksle, t. y. darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle

 

Pagrindinės konferencijos pranešimų temos
Kalbų politika
Rečiau mokomos kalbos
Mažumų kalbų mokymo/si problemos
Kalbų mokymo(-si) metodikos inovacijos
Iššūkiai kultūrai bei identitetui
Daugiakalbystė verslui ir versle
Daugiakalbystė ir akademinis judumas
Daugiakalbės kompetencijos plėtojimas neformaliu ir savaiminiu būdu
Daugiakalbystė ir literatūra
Vertimo problemos daugiakalbėje aplinkoje

 

Kviečiame teikti santraukas iki 2017 m. vasario 1 d.

 

Daugiau info: http://daugiakalbyste.vdu.lt/en

 


Publié

dans

par

Étiquettes :